Số 07 Hàng Bè, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam